Integracyjne place zabaw

Eksperci się zgadzają, że dzieci niepełnosprawne zupełnie tak samo jak inne dzieci – aby iść do przodu muszą rozwijać swoje umiejętności poznawcze, motoryczne i społeczne. Muszą angażować się w te same czynności, co ich bardziej umiejętni koledzy, oczywiście w granicach swoich możliwości: wspinać się, skakać, biegać, dotykać, wyobrażać… dla ich własnego dobra, a także by nauczyć się dzielić i współdziałać z innymi. Chcą się cieszyć jak każdy inny, razem z wszystkimi.

Przy tym nie chcemy podkreślać różnicy, tylko ułatwiać akceptację i współdziałanie poprzez użytkowanie tych samych urządzeń zabawowych i placów zabaw, które są dostępne i użyteczne dla wszystkich. Chcemy pomagać dzieciom bawić się wspólnie w przyjaznym otoczeniu, które przeciwdziała izolacji i pozwala wszystkim dzieciom rozwijać swoje umiejętności we własnym tempie.

Nasz partner Proludic od 30 lat produkuje urządzenia zabawowe i zdobył w tym czasie bogate doświadczenie w zakresie niepełnosprawności i integracji. Jest członkiem NovaCHILD,
organizacji działającej na rzecz innowacji dla dobra dzieci, a jako członek zobowiązał się pracować z ekspertami należącymi do tej organizacji (naukowcy, specjaliści w zakresie zdrowia, specjaliści w zakresie projektowania uniwersalnego, organizacje działające na rzecz dzieci niepełnosprawnych). Razem zidentyfikowali cechy i potrzeby dzieci mniej sprawnych na placach zabaw oraz działania, które mogą być podjęte celem zmniejszenia nierówności i zagwarantowania dostępności zabawy dla każdego. Ten dialog pomoże nam zgłębić naszą wiedzę, a przez to oferować jeszcze lepsze rozwiązania w naszych projektach dla integracyjnych placów zabaw.

Projektowanie dla wszystkich jest traktowane z pełną powagą w Proludic. Jesteśmy głęboko zaangażowani, dzięki naszym projektantom, którzy tworzą produkty dopasowane, ale
nigdy niepiętnujące w ich sposobie użytkowania. Nasze urządzenia i projekty zawsze miały na celu tworzenie pozytywnych interakcji pomiędzy elementem zabawowym a dzieckiem, jak również pomiędzy dzieckiem a jej lub jego otoczeniem.


  • Filtruj
Szerokość0,4
Długość0,4
Szerokość0,35
Długość0,19
Szerokość1,1
Długość1,1
Szerokość6,27
Długość5,72
Wysokość upadku1
Szerokość9,2
Długość4,7
Wysokość upadku1,8
Szerokość5,77
Długość2,92
Wysokość upadku1
Szerokość9,2
Długość6,7
Wysokość upadku1,37
Szerokość3,86
Długość2,78
Wysokość upadku1
Szerokość3,48
Długość2,8
Wysokość upadku1
Szerokość5,38
Długość3,7
Wysokość upadku1,37
Szerokość8,22
Długość4,12
Wysokość upadku1,17
Szerokość8,92
Długość5,64
Wysokość upadku1,17
Szerokość3,7
Długość3,7
Wysokość upadku1,17
Szerokość5,6
Długość4,3
Wysokość upadku1,17
Szerokość5,6
Długość4,2
Wysokość upadku1,37
Szerokość3,1
Długość2,7
Wysokość upadku1,8
Szerokość19,0
Długość17,4
Wysokość upadku2
Szerokość11,32
Długość1,51
Wysokość upadku0,6