Zanim zlecasz budowę placu zabaw, to chiał(a)byś wiedzieć jak będzie wygłądało, prawda? Dla wiele projektów przygotujemy wizualizacje 3D, które pomagają ocenić wygląd, ale i również funkcjonalności placu zabaw. Często wizualizacje 3D są elementem projektu budowlanego placu zabaw, ale w wiele przypadków, to wizualizacji pomoże wybierać urządzenia i tematykę placu zabaw zanim zostanie zlecony wykonanie projektu budowlanego.

Wizualizacje 3D spełniają szczególną rolę w przypadku projekty obywatelskie. Tu wizualizacje mogą stać ważnym elementem w przekonaniu decydentów, wyborców i innych co do sens i atrakcyjność przedstawionego projektu. 

Chętnie zrobimy dla Państwa wizualizację 3D placu zabaw.