Zawieszony Świat

Przenoszenie zabawy nad ziemię wymaga wymyślenia nowych zabaw i zarządzania powierzchnią i wysokością. Oznacza to konieczność wykreowania trójwymiarowej przestrzeni z własnymi, unikalnymi elementami zabaw, gdzie uczestnik zabawy nigdy nie dotyka ziemi, a sama zabawa wymaga od niego równowagi i samokontroli.

„Zawieszony” odnosi się nie tylko do urządzeń zabawowych, ale również do ich użytkowników i sposobu w jaki z nich korzystają. Dzieci mają do swojej dyspozycji fantastyczny szlak zabaw w zawieszeniu, który pokonywać mogą w dowolny dla siebie sposób (o ile nie będą dotykać ziemi). Pomiędzy elementami Zawieszonego Świata umieścić można „gniazda”, w których dzieci będą mogły chwilę odpocząć przed wyruszeniem w dalszą drogę.

  • Filtruj
Szerokość6,0
Długość7,0
Wysokość upadku2,5
Szerokość8,15
Długość9,4
Wysokość upadku2,6
Szerokość17,0
Długość10,3
Wysokość upadku2,5
Szerokość20,8
Długość15,0
Wysokość upadku2,9
Szerokość29,0
Długość19,0
Wysokość upadku3

© 2006-2019 educarium spółka z o.o. - All rights reserved.